Share To Your Friends

"บ้าน คอนโด คิดค่าส่วนกลางต่างกันยังไง"

นอกจากราคาบ้านแล้ว อีกหนึ่งต้นทุนที่ลืมไม่ได้ คือ ค่าส่วนกลางของโครงการจัดสรร ก็จะนำพื้นที่บ้านที่เราซื้อมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งทั้งบ้านแนวราบและแนวสูงจะมีความแตกต่างกันอยู่

1. ค่าส่วนกลางของบ้านแนวราบ จะคำนวณพื้นที่จากตัวเลขพื้นที่ดิน นั่นก็คือ

ตัวเลขตารางวา เช่น ค่าส่วนกลาง 15 บาท/ตารางวา/เดือน บ้านเดี่ยว 50 ตารางวา ค่าส่วนกลางก็อยู่ที่ 50×15 = 750 บาท/เดือน
มีน้อยมากที่จะคิดจากพื้นที่ใช้สอย เพราะถ้าคิดจากพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ค่าส่วนกลางคงจะสูงมาก
ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน นอกจากเงินผ่อนบ้านแล้ว อย่าลืมคำนวณค่าส่วนกลางเป็นต้นทุนประจำที่จะเกิดขึ้นทุกเดือนด้วย

2. คอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่แล้ว ตัวเลขที่เกี่ยวกับเราโดยตรง ก็คือ ตัวตารางเมตรของพื้นที่ใช้สอยในห้องชุด

เช่น ห้องชุด B พื้นที่ใช้สอยรวม 35 ตารางเมตร ส่วนตัวเลขที่ดินของโครงการคอนโดมิเนียม ก็จะมีทั้งตัวเลขที่มีหน่วยเป็นตารางวา และมีหน่วยเป็นไร่ เช่น โครงการ AA ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินรวมกว่า 3 ไร่ (ถ้าหน่วยที่ดินของโครงการรวมเป็นตารางวา ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินขนาดเล็กมาก ๆ)
สำหรับค่าส่วนกลางคอนโดมิเนียมนั้น จะมีวิธีการคำนวณจากพื้นที่ใช้สอยตารางเมตร เช่น
ค่าส่วนกลาง 35 บาท/ตารางเมตร/เดือน ห้องชุด B พื้นที่ใช้สอยรวม 35 ตารางเมตร ค่าส่วนกลางเท่ากับ 35 x 35 = 1,225 บาท/เดือน
และเช่นกัน ก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม นอกจากเงินผ่อนห้องชุดแล้ว อย่าลืมคำนวณค่าส่วนกลางเป็นต้นทุนประจำที่จะเกิดขึ้นทุกเดือนด้วย

พื้นที่ที่ใช้ในการคำนวณ

สำหรับพื้นที่ที่ใช้ในการคำนวณ จะนำพื้นที่ใดมาใช้ในวิธีการคำนวณพื้นที่บ้าง ขอแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1. บ้านแนวราบ

ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม ในส่วนนี้ หากนับบ้านทั้งหลัง อยู่บนพื้นที่ดินเท่าไหร่ จะนำทุกพื้นที่ที่ถือว่าเป็นเขตของตัวเองมาคำนวณ ตั้งแต่หน้าประตูบ้าน (ถ้าก่อนถึงหน้าประตู มีทางเข้าบ้านเล็ก ๆ อันนี้ก็ต้องนับ เพราะถือเป็นเขตพื้นที่ของตัวเอง) ลานจอดรถ จนถึงพื้นที่หลังบ้าน แต่จะนับเฉพาะพื้นดิน ถ้าตัวบ้านที่มีชั้นสอง ชั้นสาม ไม่ได้นับ ซึ่งส่วนนี้จะนับเป็นตารางวา
แต่ถ้าพูดถึง พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ก็จะหมายถึง พื้นที่ที่ใช้งานได้ทั้งหมด ลานจอดรถ ตัวบ้านในแต่ละชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมเท่าไหร่ ตรงส่วนนี้จะต้องคํานวณตารางเมตร นับเป็นตารางเมตร
เมื่อนำมาคิดต้นทุนบ้าน จะคิดจากพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ส่วนการคิดค่าส่วนกลาง ขึ้นอยู่กับโครงการ บางโครงการขึ้นจากพื้นที่ดิน เช่น
  • ค่าส่วนกลาง 20 บาท/ตารางวา/เดือน มีบ้านพื้นที่ 50 ตารางวา ก็ 20 x 50 = 1,000 บาท/เดือน
  • บางโครงการคิดจากตารางเมตร เช่น ค่าส่วนกลาง 10 บาท/ตารางเมตร ถ้าบ้านมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร ก็ 10 x 200 = 2,000 บาท/เดือน
ต้องสอบถามจากโครงการ หรือนิติบุคคลให้ชัดเจน

2. คอนโดมิเนียม

มักจะมีวิธีการคํานวณตารางเมตร คำนวณพื้นที่ใช้สอยจากพื้นที่ภายในห้องชุด ตั้งแต่หน้าประตูจนถึงระเบียง แต่บางโครงการที่ทำพื้นที่ตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์แยกจากระเบียงห้อง กรณีที่แยกจากกันโดยเด็ดขาดในลักษณะที่เจ้าของห้องใช้พื้นที่นี้ไม่ได้เลย ส่วนใหญ่โครงการจะไม่ได้คิดราคาพื้นที่ส่วนนี้ และพื้นที่ส่วนนี้จะไม่ถูกกำหนดอยู่ในโฉนด ไม่ถูกคิดค่าส่วนกลาง
เช่น ห้องชุด 35 ตารางเมตร มีพื้นที่แยกวางคอมเพรสเซอร์แอร์อีก 4 ตารางเมตร ก็จะไม่ถูกนำมาใช้ในวิธีการคำนวณพื้นที่
แต่บางโครงการก็ออกแบบไว้ลักษณะกันพื้นที่ไว้ให้คอมเพรสเซอร์แอร์ และเจ้าของห้องยังใช้งานพื้นที่ส่วนนี้ได้ ก็จะคิดราคาพื้นที่ส่วนนี้รวมเข้าไปด้วย เช่น พื้นที่ห้อง 30 ตารางเมตร พื้นที่ระเบียง 5 ตารางเมตร พื้นที่อเนกประสงค์ (จะเลี่ยงใช้คำว่าพื้นที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์) อีก 4 ตารางเมตร ก็รวมทั้งหมด 39 ตารางเมตร เป็นต้น

CR.ddproperty

Homy Me Home ที่ปรึกษาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนนานหน้า ฝากขาย-เช่า บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหา ทุกชนิด สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยคะ